Návšteva z NASA

8. augusta do KcA zavítal významný hosť. Phil Burley z NASA - Vesmírneho centra v Houstone v Texase - prišiel a porozprával deťom na tábore "Cesta okolo sveta" o svojej práci vo vesmírnom stredisku. Pre deti i pre nás všetkých to bol obrovský zážitok, za ktorý ďakujeme Jozefovi Abrmanovi z Kresťanského zboru v Trenčíne, ktorý nám toto stretnutie sprostredkoval