Vzdelávacie projekty s Voices - september

Bič a cukor nefungujú / Dobrovoľníctvo v kocke

V  prvej časti  vzdelávania sa  spolu s  Marekom naučíme, ako  možno z  pozície manažéra ovplyvňovať a zlepšovať výkon jednotlivca (či už dobrovoľníka alebo zamestnanca). Zorientujeme sa v manažérskych prístupoch a rozvinieme si schopnosť podávať kvalitnú spätnú väzbu. Naučíme sa identifikovať a uplatniť vhodný štýl vedenia a pracovať so spätnou väzbou tak, aby sme zlepšili výkon jednotlivých členov tímu. Na konci tréningu prevedieme teoretické poznatky do praxe a vypracujeme si osobný akčný plán.

V druhej časti sa s Jankou pozrieme na dobrovoľníctvo. Povieme si, čo to vlastne je, ako na Slovensku funguje, kde všade sú dobrovoľníci aktívni a čo potrebujeme, aby sme ich vedeli dobre koordinovať a prečo je potrebné ich viesť. Dozvieme sa, kde nájdeme ďalšie informácie o tejto téme, o dobrovoľníckych centrách, ale aj o online databázach, ktoré ich prepájajú s organizáciami a o ďalších nástrojoch, ktoré na Slovensku existujú (napríklad Štandardy kvality alebo nástroj D-zručnosti pre zamestnanie).

Marek  Lutz  pracuje  ako  konzultant  DEVELOR  Slovensko.  V  minulosti pôsobil v oblasti ľudských zdrojov pre Alcatel-Lucent v regióne Stredného východu, Turecka a  Afriky. Počas štúdia sa  aktívne zapájal do činnosti medzinárodnej  neziskovej  organizácie  pre  rozvoj  líderských  zručností AIESEC. Tu koordinoval dobrovoľníkov vo viacerých vedúcich pozíciách - naposledy ako manažér slovenského zastúpenia AIESEC.

Jana Vlašičová je projektová koordinátorka v Neziskovej organizácii Voices a     konzultantka   v   Platforme   dobrovoľníckych   centier   a   organizácií a Bratislavskom dobrovoľníckom centre. V rokoch 1995 – 1999 pracovala v The Foundation for a Civil Society (predchodkyňa Nadácie Pontis). Od roku 2007 do roku 2011 pracovala pre C.A.R.D.O., kde sa s kolegyňami venovala rozvoju  dobrovoľníctva  na  Slovensku.  Dnes  sa  tejto  téme  venuje  skôr cez rôzne domáce a medzinárodné projekty.

 

Cena za obe časti je 15 EUR


Sériu workshopov pripravuje Nezisková organizácia Voices v spolupráci s Kultúrnym centrom Aktivity vďaka podpore Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis.

Ďakujeme za záujem. Táto časť je už plne obsadená.