Medzinárodné školenie Talkshop 2015

Práve tento názov niesol náš 9 dňový projekt trvajúci od 21. do 29. júna v krásnom prostredí Trenčianskych Stankoviec. Zúčastnilo sa ho celkom 23 zahraničných účastníkov a pracovníkov neziskových organizácií zo Španielska, Macedónska, Rumunska, Poľska, Ruska, Srbska, Turecka a Slovenska. Účastníci sa počas projektu v rámci lingvistickej časti neustále zdokonaľovali v Anglickom jazyku, no najmä pod vedením Petra Šurika, sa školili v oblasti písania vlastných projektov, telefonovania zo zahraničnými organizáciami a prezentovania v anglickom jazyku s využívaním účinných prezentačných zručností a zefektívnenia komunikácie pri oslovovaní potenciálnych partnerov na ich zahrnutie do projektov.

Ďalšia časť školenia bola zameraná na tzv. nástroje produktivity, čiže internetové programy, úložiská a platformy, ktoré nám v každodennom pracovnom živote uľahčujú naše pôsobenie, prácu v organizácií, zdieľanie informácií a ich preposielanie ostatným spolupracovníkom. Evernote, Dropbox, Google Apps - to sú jedny z množstva pojmov, ktoré už nie sú neznáme, no práve naopak, účastníci ich po absolvovaní školenia dokážu aplikovať úspešne a cielene v danej oblasti práce.

Hoci počas tréningu išlo hlavne o vzdelávanie, našli sme si čas aj na aktívny oddych. Počas vyhradeného voľna sme spoločne navštívili Trenčín, mestské kultúrne podujatie v rámci vítania leta, umelecké workshopy na výrobu handmade tašky a množstvo iných aktivít.

Zastrešenie projektu prebehlo v rámci nášho organizačného tímu KC Aktivity, Talkshop vznikol vďaka podpore programu EÚ pre vzdelávanie  Erasmus +.