Návrat k prírode - Tajomstvá lesa v OC Laugaricio

Od 1. do 14. mája v čase od 9,00 do 19,00 hod. bude v priestoroch OC Laugarcio prebiehať interaktívna výstava kde sa dozviete mnoho zaujímavých a užitočných informácií o živote v lese a práci lesníkov. Výstavou vás prevedie lesný pedagóg  a prostredníctvom zážitkového hrania môžete spoznávať prírodu všetkými zmyslami - čuchom, hmatom, chuťou, hmatom a zrakom. V Sobotu 2. a 9. mája od 15,00 do 18,00 sú pripravené tvorivé dielničky samozrejme s lesnou tematikou. Projekt spolu s nami podporili OC Laugaricio a Lesné hospodárstvo Inovec.