TEDxTrenčín

Na začiatku októbra sa v Trenčíne predstaví historicky prvý ročník celosvetového formátu konferencií.

Podujatie TEDx si zakladá na myšlienkach hodných šírenia, je motivačným ale i inovačným dňom plným zaujímavých príbehov 14-tich rečníkov a sprievodného programu. Potvrdzuje to aj skratka a podstata TEDx: Technologies, Entertainment, Design. Jedným z dôvodov, prečo sme sa my, Kultúrne centrum Aktivity, rozhodli tento projekt zastrešiť je práve lokálne zameranie sa na trenčiansky kraj a potreba priniesť so sebou osvetovejší formát podujatia. Téma pilotného ročníka „Z hlbín studne“ charakterizuje tradície Trenčína spojené s pokrokovosťou a kreatívnosťou rečníkov naprieč Slovenskom.  

Teší nás preto, že môžeme byť súčasťou tímu prinášajúceho do Trenčína podujatie populárneho formátu. Príbehy odznievajúce na TEDx inšpirujú k lepšiemu a dávajú priestor na prezentovanie tím, ktorí majú svojmu okoliu čo povedať. Sme si istí, že sa v našom okolí nájde veľa talentovaných ľudí schopných inšpirovať a tento podnet aj prijať.

Ako licencované podujatie musíme spĺňať viaceré kritéria, medzi hlavné patrí samotné nadobudnutie povolenia na zorganizovanie. „Proces nie je vôbec jednoduchý, jej získanie trvá niekoľko týždňov a podmieňuje samotný vznik a najmä prípravu zaujímavého podujatia, záleží na téme, prípadne mieste konania, “ dodáva Peter Šurik, člen organizačného tímu a zároveň držiteľ licencie. Oplatí sa čakať, najmä kvôli množstvu rečníkov, zaujímavých rôznorodých tém, sprievodných aktivít neformálneho edukačného a tvorivého charakteru. Nápomocní počas dňa konania budú aj dobrovoľníci z nášho centra, ktorí získali skvelú možnosť, ako nadobudnúť nové skúsenosti a podporiť tak prospešnú udalosť.  Celý tím spoločne verí v hlavnú myšlienku konferencie - ľudí nielen vzdelávať, ale najmä inšpirovať a podnietiť k aktivite v ich okolí. Spoločne dúfame, že sa nám cieľ podarí úspešne splniť. Viac o projekte nájdete na www.tedxtrencin.sk.