EDS vysielanie

Projekt Európskej dobrovoľníckej služby (EDS) umožňuje mladým ľuďom zapojiť sa na 2 až 12 mesiacov do dobrovoľníckej prace v krajinách EU, programových krajinách a vybraných krajinách z celého sveta. Cieľom EDS je vzdelávanie pracou a vytváranie príležitosti na neformálne vzdelávanie a získavanie nových zručností. Prioritou je osobnostný a vzdelanostný rozvoj dobrovoľníkov ako aj podpora európskeho občianstva a súdržnosť mladých euro občanov.

Téma projektu EDS môže byt rôzna, okrem iného môže zahŕňať aj kultúru, mládež, šport, kultúrne dedičstvo, životné prostredie alebo napríklad rozvojovú spoluprácu. Dobrovoľníkom sa môže stať každý mladý človek vo veku od 18 do 30 rokov a nie je požadovaná žiadna predchádzajúca pracovná kvalifikácia, úroveň vzdelania, špecifické skúsenosti ani vyššie ako základne jazykové znalosti.

V závislosti od konkrétneho projektu môže byt požadovaný špecifickejší profil dobrovoľníka, ale stále platí, že dobrovoľník nenahrádza pracovníka organizácie.
Ak si sa rozhodol stať sa dobrovoľníkom alebo dozvedieť sa viac o EDS daj nám vedieť na eds@kcaktivity.sk, alebo v kancelárii Kultúrneho centra Aktivity, o.z..


Toto sú dobrovoľníci, ktorých sme vyslali a ak by ste sa chceli dozvedieť ako sa im darí alebo darilo, tak sa určíte pozrite na náš dobrovoľnícky blog