EDS hosťovanie

Projekt Európskej dobrovoľníckej služby (EDS) umožňuje mladým ľuďom zapojiť sa na 2 až 12 mesiacov do dobrovoľníckej prace v krajinách EU, programových krajinách a vybraných krajinách z celého sveta. V našom centre sú títo mladí ľudia zapojení do každodenného života a aktivít v centre. Zúčastňujú na kluboch a kurzoch  a zároveň majú možnosť vytvoriť si a rozvíjať svoje vlastné projekty.

Viac o tom ako sa dobrovoľníkom u nás darí a čo všetko robia môžete nájsť na ich blogu - Život Dobrovoľníka.