Tvorivé dielničky v KcA September

Každý štvrtok od 15.00 - 17.00 sa v KcA stretávajú mladí kreatívci a tvoria spoločne s lektorkami Mirkou a Renatkou pomocou rôznych tvorivých techník krásne výrobky.