Cena Nadácie Orange

Ďakujeme Nadácií Orange za udelenie prvého miesta za dlhodobý prínos v oblasti regionálneho a komunitného rozvoja Kultúrnemu centru Aktivity. O ocenenia v troch kategóriách sa uchádzalo až 87 organizácií. Nevieme sa dočkať projektov, ktoré budeme môcť vďaka finančnej podpore zrealizovať.