Tábory - Letné šantenie 2018

Letné denné tábory ktoré pre vás pripravujeme sú vhodné pre deti od 6 do 12 rokov.

Deti sú rozdelené do skupiniek po 8 – 10 detí, ktoré navzájom spolupracujú  pri plnení jednotlivých táborových úloh. Spoločne ako jeden tím sa zapájajú do súťažných, kreatívnych i hravých aktivít, ktoré sú starostlivo vyberané podľa táborovej témy.

Pre deti je počas každého tábora pripravený aj výlet, ktorý je zarátaný v cene tábora (náklady na vstupné, dopravné a výdatnejšia desiata).


TURNUSY

23.7. – 27.7.          Kráľovstvo lesných strážcov  Turnus je naplnený. Ďakujeme za dôveru.

30.7.  –  3.8.          Po stopách Egypťanov Turnus je naplnený. Ďakujeme za dôveru.

13.8. – 17.8.          Farebné leto   Turnus je naplnený. Ďakujeme za dôveru.                        


CENA              

90,00€  / 5 táborových dní v prípade prihlásenia do 30.6.2018 vrátane                

95,00€  / 5 táborových dní v prípade prihlásenia po 30.6.2018

(v cene je zahrnuté: úrazové poistenie, animátorský tím, celodenná starostlivosť o deti a komplexný tematický program, materiálno-technické zabezpečenie, obed, desiata, olovrant, pitný režim, ceny do súťaží, vstupné a dopravné na výlet)


Dokumenty na stiahnutie

Návratka účastníka