Tábory - Letné šantenie 2017

Letné denné tábory pre vás pripravujeme v spolupráci s cestovnou kanceláriou MV Tour a sú vhodné pre deti od 5 do 12 rokov.

Deti sú rozdelené do skupiniek po 8 – 10 detí, ktoré navzájom spolupracujú  pri plnení jednotlivých táborových úloh. Spoločne ako jeden tím sa zapájajú do súťažných, kreatívnych i hravých aktivít, ktoré sú starostlivo vyberané podľa táborovej témy.

Pre deti je počas každého tábora pripravený aj výlet na koziu farmu Lízinka alebo do Tarzanie.

Gastro+ nám aj tento rok zabezpečuje vynikajúce obedy.


TURNUSY

17.7. – 21.7. Legendy starovekého Grécka (Turnus je už naplnený. Ďakujeme za dôveru.)

31.7.  –  4.8. Cesta do vesmíru (Turnus je už naplnený. Ďakujeme za dôveru.)

14.8. – 18.8. Čarodejka príroda (Turnus je už naplnený. Ďakujeme za dôveru.)


CENA              

80,00€  / 5 táborových dní               

v prípade prihlásenia najneskôr 14 kalendárnych dní pred začiatkom tábora

 

90,00€  / 5 táborových dní                

v prípade prihlásenia neskôr ako 14 kalendárnych dní pred začiatkom tábora

 

18,00€  / 1 táborový deň (jednotlivé dni je možné objednať len v prípade objednávky min. 2 dní).

/V prípade, že niektorý vybraný deň pripadne na deň výletu, bude si rodič doplácať za vstupné na atrakcie a dopravné. Príplatok bude rodičovi vyčíslený v deň výletu na základe reálnych nákladov organizátora./

 

(v cene je zahrnuté: úrazové poistenie, animátorský tím, celodenná starostlivosť o deti a komplexný tematický program, materiálno-technické zabezpečenie, obed, desiata, olovrant, pitný režim, ceny do súťaží, vstupné a dopravné na výlet)


Dokumenty na stiahnutie

Návratka účastníka