Projekty 2013/2014

Skúseností  z národných a nadnárodných školení sa stali pevnou súčasťou našej práce a pomáhajú nám nachádzať nové impulzy pre rozvoj jednotlivcov i celej organizácie . Zúčastňujeme sa, spoluorganizujeme  a organizujeme školenia na rôzne témy, v rôznych prostrediach a s rôznymi ľuďmi a veríme v neustály rozvoj toho čo robíme a kým sme. V tejto sekcií môžete nájsť, na čom práve pracujeme.