Mládežnícke výmeny

Medzinárodná výmena je nový spôsob ako neformálne vzdelávať mladých ľudí mimo školy alebo rodiny. Jej cieľom je rozšíriť obzory účastníkov o nové interkultúrne poznatky a zážitky. Je to spôsob, ako odstraňovať stereotypy a naučiť sa vnímať iné kultúry s pochopením a toleranciou.

Mládežnícke výmeny sú na základe schváleného projektu plne financované z prostriedkov Európskej komisie. Účastníci výmeny sa spolupodieľajú na financovaní len 30% z celkových cestovných nákladov. Z tohto dôvodu sú prístupné aj pre mladých ľudí so sociálnym, ekonomickým, zdravotným alebo iným znevýhodnením.

Kultúrne centrum Aktivity sa pravidelne zapája do organizácie medzinárodných výmen, preto ak máš od 18 do 30 rokov, chuť spoznať nových ľudí, cestovať a baviť sa, ozvi sa nám na eds@kcaktivity.sk alebo na tel. čísle 0911 942 210 a staň sa súčasťou medzinárodného tímu.