ilustrative picture

Bio Nebio

Tento projekt sa uskutočňuje vďaka grantovému programu Otvorená výzva pre MVO v oblasti vzdelávania Nadácie Orange. Realizácia projektu: Máj 2011 - Október 2011 Interaktívna výstava BIO – NEBIO spojená so zážitkovou prednáškou a hravým vzdelávacím testom - porov...

Viac informácií nájdete tu

ilustrative picture

Baterka

Baterka je tu pre všetkých ľudí v najlepších rokoch, ktorí hľadajú lepšie pracovné uplatnenie. Ak máte 45 a viac rokov, využite naše bezplatné poradenstvo s kariérnym poradcom. Realizácia projektu: jún 2011 Baterka je projekt zameraný na zlepšenie sociálnych kom...

Viac informácií nájdete tu

ilustrative picture

Tábory bez Hraníc 2011

Tento projekt sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Nadácie Coop Jednota. Realizácia projektu: júl 2011 – august 2011. Hlavným zámerom projektu je vyriešiť čiastočne problém mnohých rodičov – čo s deťmi počas letných prázdnin a zároveň zmysluplne vyplniť voľný ...

Viac informácií nájdete tu